Poszukiwanie talentów na miarę Wolfkego

2023-01-24

Zapraszamy uczniów klas 7-8 i licealistów do udziału w konkursie Poszukiwanie talentów na miarę Mieczysława Wolfkego

W pierwszym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać krótki test dostosowany do wieku.

Drugi etap polegał będzie na przesłaniu prac w min. trzech z pięciu kategorii:

  • literatura (limeryk związany z postacią Mieczysława Wolfkego, wywiad ze współcześnie żyjącym fizykiem lub wymyślony wywiad z Mieczysławem Wolfke dotyczący jego osiągnięć naukowych),
  • sztuka (portret uczonego, plakat, który wzbudzi zainteresowanie fizyką lub przedstawiający osiągnięcia uczonego),
  • film/fotografia (film/zdjęcie zjawiska fizycznego wraz z wyjaśnieniem),
  • doświadczenie (przygotowanie, wykonanie i opisanie doświadczenia własnego lub zaproponowanego przez Komitet Organizacyjny),
  • dla najmłodszych (projekt i opis zabawy, którą można będzie zorganizować w przedszkolu lub szkole, projekt planszowej gry edukacyjnej dla najmłodszych dotyczącej m.in. osiągnięć Mieczysława Wolfkego).

Wyłonionych zostanie około 50 finalistów, którzy w etapie finałowym, odbywającym się w Warszawie, będą prezentować w swojej kategorii prace (doświadczenia, utwory literackie, plakaty itp.) przygotowane przez siebie i nadesłane na Konkurs.

Komisja konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i artystyczny wykonanych prac oraz sposób ich prezentacji. Będzie to rodzaj "obrony" pracy.