Historia Oddziału Warszawskiego

Towarzystwo Naukowe w Warszawie /na podst. "Założenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego i działalności jego Oddziałów", Sprawozdania i prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego. t. 1 s. 5, Warszawa 1923/ 

 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest dalszym ciągiem Towarzystwa Fizycznego w Warszawie. Towarzystwo Fizyczne w Warszawie, utworzone na zebraniu organizacyjnem dnia 13 stycznia 1919 r., zwołanem przez pp. M. Grotowskiego , St. Kalinowskiego i J. Kowalskiego, odbyło 9 posiedzeń naukowych i dwa poświęcone sprawom organizacyjnym i zawodowym. Zarząd T-wa stanowili pp. J. Kowalski (przewodniczący), St. Kalinowski (wice-przewodniczący), W. Dziewulski (sekretarz), M. Grotowski, M. Pożaryski (skarbnik). W ciągu roku sprawozdawczego na miejsce dwóch członków, którzy wyjechali z Warszawy (prof. Kowalski i Dziewulski) weszli zastępcy: p. W. Werner i p. Z. Kowalczewska; przewodnictwo objął p. St. Kalinowski a sekretarstwo p. Z. Kowalczewska.

Zjazd organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego zwołany został z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Fizycznego. Zaproszenia rozesłane spotkały się naogół z gorącym oddźwiękiem, tak że Zjazd w dniu 11 kwietnia 1920 r. zgromadził przedstawicieli wszystkich skupień naukowych polskich: Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania. Po zagajeniu przez przewodniczącego Warszawskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Stanisława Kalinowskiego, zaproszono do kierownictwa obradami prof. Władysława Natansona. (...) Po wygłoszeniu przemówienia przez przewodniczącego, przyjęto z pewnemi zmianami statut, opracowany głównie przez fizyków krakowskich, a omówiony uprzednio na zebraniach fizyków w poszczególnych miastach uniwersyteckich i przystąpiono do wyboru Zarządu. Na przewodniczącego powołano prof. Władysława Natansona (z Krakowa), na zastępcę przewodniczącego prof. Stanisława Kalinowskiego (z Warszawy); na członków Zarządu głównego: prof. Czesława Białobrzeskiego (z Krakowa), prof. Tadeusza Godlewskiego (ze Lwowa), prof. Stefana Pieńkowskiego (z Warszawy), prof. Mieczysława Pożaryskiego (z Warszawy) i prof. Marjana Grotowskiego (z Warszawy).

Na ostatniem posiedzeniu T-wa Fizycznego w Warszawie, dnia 5 maja 1920 roku, postanowiono jednogłośnie rozwiązać istniejące Towarzystwo, a na jego miejsce utworzyć Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Na temże zebraniu wybrano Zarząd Oddziału, do którego weszli: p. W. Werner jako przewodniczący, oraz jako członkowie Zarządu: pp. Landau, Kowalczewska, Pożaryski i Pogorzelski.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego

Wacław Werner

Wacław      
Werner

1920-1921, 1926-1927

Czesław Bialobrzeski

Czesław      
Białobrzeski

1921-1924, 1925-1926, 1931-1932

Mieczysław Wolfke

Mieczysław      
Wolfke

1924-1925, 1934-1935

Stanisław Ziemecki

Stanisław      
Ziemecki

1927-1928, 1939-...

Ludwik Wertenstein

Ludwik      
Wertenstein

1932-1934

Aleksander Jabłoński

Aleksander      
Jabłoński

1935-1937

Stanisław Mrozowski

Stanisław      
Mrozowski

1937-1939

Wojciech Rubinowicz

Wojciech      
Rubinowicz

1947-1948

Leonard Sosnowski

Leonard      
Sosnowski

1949-1952

Włodzimierz Ścisłowski

Włodzimierz      
Ścisłowski

1952-1955

Zdzisław Wilhelmi

Zdzisław      
Wilhelmi

1955-1957

Józef Roliński

Józef      
Roliński

1957-1959

Jan Grębski

Jan      
Grębski

1959-1960

Witold Łaniecki

Witold      
Łaniecki

1961-1962

Julian Auleytner

Julian      
Auleytner

1963-1966

Stefan Czarnecki

Stefan      
Czarnecki

1967-1969

Edmund Igras

Edmund      
Igras

1969-1972

Wacław Nazarewicz

Wacław      
Nazarewicz

1973-1975

Aniela Wolska

Aniela      
Wolska

1976-1978

Maciej Suffczyński

Maciej      
Suffczyński

1978-1979

Jan Petykiewicz

Jan      
Petykiewicz

1979-1981

Łukasz Turski

Łukasz      
Turski

1981-1985

Marian Grynberg

Marian      
Grynberg

1985-1989

Jan Żylicz

Jan      
Żylicz

1989-1991

Ireneusz Strzałkowski

Ireneusz     
Strzałkowski

1991-1995

Bronisław Orłowski

Bronisław     
Orłowski

1995-1999

Jacek Baranowski

Jacek     
Baranowski

1999-2003

Jerzy Garbarczyk

Jerzy    
Garbarczyk

1993-2008

Mirosław Karpierz

Mirosław    
Karpierz

2008-2014

Radosław Przeniosło

Radosław    
Przeniosło

2014-2017

Andrzej Wysmołek

Andrzej    
Wysmołek

2017-2020

Aneta Drabińska

Aneta    
Drabińska

2021-2024