VII Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2023

2023-06-08

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję Kryształki Molekularne, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. 

Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularna pierwszy raz została zorganizowana we wrześniu 2011 roku we Wrocławiu. Od tego czasu konferencja odbywa się w dwuletnim cyklu i jest adresowana do młodych naukowców z fizyki, chemii i inżynierii materiałowej. Nawiązuje ona tradycją do Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne, której początki sięgają 1977 roku. Celem Konferencji Kryształki Molekularne jest przekazanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie badań kryształów molekularnych, ciekłych kryształów, polimerów, szkieł molekularnych, kompozytów, nanokompozytów, nanocząstek i pojedynczych molekuł. Poza możliwością wysłuchania serii interesujących wykładów, uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje dotychczasowe dokonania w postaci komunikatów ustnych oraz w ramach sesji plakatowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Poznański.