Międzynarodowa Konferencja The European Conference "Physics of Magnetism 2023" (PM'23)

2023-02-27

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują międzynarodową Konferencję The European Conference „Physics of Magnetism 2023” (PM’23). Odbywa się ona co trzy lata począwszy od 1975 roku. W tym roku będzie to siedemnaste spotkanie fizyków zajmujących się szeroko rozumianym magnetyzmem w zakresie badań podstawowych i zastosowań. W programie Konferencji znajdują się wystąpienia plenarne około trzydziestu zaproszonych, wybitnych specjalistów, reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe m.in. Europy, USA, Korei Pd. oraz Singapuru. Spodziewamy się łącznie około czterystu uczestników z całego świata, którzy przedstawią najnowsze wyniki swoich badań. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej Konferencji: https://www.ifmpan.poznan.pl/pm23/

PM'23