Europejskie Towarzystwo Optyczne

Sekcja Optyki PTF jest Członkiem Stowarzyszonym Europejskiego Towarzystwa Optycznego (European Optical Society – EOS)

Członkowie Sekcji są automatycznie członkami stowarzyszonymi EOS, a po wpłaceniu dodatkowej opłaty mogą zostać pełnoprawnymi członkami EOS.

Przedstawiciel Zarządu Sekcji (obecnie jest nim Jan Masajada) jest członkiem Naukowego Komitetu Doradczego EOS (EOS Scientific Advisory Committe) i bierze udział w jego corocznych spotkaniach.