Postępy Fizyki 15 (5)

Tom

15

Zeszyt

5

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (5) 1964
Spis treści:
 
  1. W. Tietz - Feliks Wiśniewski (1890-1963) (str. 475)
  2. W. K. H. Panofsky - Fizyka fotonów i elektronów wysokich energii dziś i jutro (tłum. J. Babecki) (str. 479)
  3. R. H. Kropschot, V. Arp - Magnesy nadprzewodzące (tłum. A. Grohman) (str. 491)
  4. K. Grotowski - Optyczny model oddziaływania cząstek z jądrami atomowymi. I. Ogólne zależności w modelu optycznym (str. 529)
  5. L. Kowalski - Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie półprzewodnikowych detektorów promieniowań jądrowych (str. 547)
  6. A. Grohman - Magnes nadprzewodzący na 101 kOe (str. 559)
  7. A. Piekara, J. Stankowski, S. Smolińska, J. Galica - Maser amoniakalny ośrodka poznańskiego (str. 565)
  8. KRONIKA
  9. Lista członków Polskiego Towarzystwa Fizycznego według stanu z dnia 31. V. 1964 r. (str. 569)