Postępy Fizyki 21 (4)

Tom

21

Zeszyt

4

Rok

1970
Postępy Fizyki 21 (4) 1970
Spis treści:
 
  1. B. Adamczyk, M. Subotowicz - Profesor dr Wacław Staszewski (1892-1970) (str. 431)
  2. A. Pindor - Pseudopotencjały i potencjały modelowe w fizyce ciała stałego (str. 437)
  3. Z. Wojtaszek, R. Lehman - Opór resztkowy jako kryterium czystości metali (str. 447)
  4. W. Żuk - Obszar małej stabilności jąder i zagadnienie elektromagnetycznej separacji izotopów na wiązce (str. 471)
  5. M. Subotowicz - Analiza izotopowa materiału księżycowego (str. 499)
  6. M. Łukaszewski - Magnetometry pompowane optycznie (str. 511)
  7. M. D. Kunisz - Kierunki rozwoju nowoczesnej aparatury spektralnej (str. 543)
  8. M. Suffczyński - II Wszechzwiązkowa Konferencja Teorii Ciała Stałego w Moskwie (str. 562)
  9. A. Sobiczewski - Konferencja pierwiastków transuranowych w Houston (str. 565)