Postępy Fizyki 30 (2)

Tom

30

Zeszyt

2

Rok

1979
Postępy Fizyki 30 (2) 1979
Spis treści:
 
 1. A. Trautman - Zagadnienie promieniowania grawitacyjnego w pracach Alberta Einsteina (str. 107)
 2. W. Gajewski, M. Święcki - Wiązki przeciwbieżne elektronów i pozytonów a fizyka cząstek elementarnych (str. 117)
 3. P. W. Anderson - Zlokalizowane momenty magnetyczne i stany zlokalizowane (tłum. Z. Gortel) (str. 147)
 4. T. Skaliński - O działalności naukowej Stefana Pieńkowskiego - w 25 rocznicę śmierci (str. 175)
 5. R. Mierzecki - Pięćdziesiąta rocznica odkrycia zjawiska Ramana (str. 187)
 6. Z. Wilhelmi - "Kierunki fizyki" - Walny Zjazd Fizyków Europejskich w Yorku (str. 191)
 7. W. Zych - Zagadnienia fizyki i społeczeństwa na IV Generalnej Konferencji EPS w Yorku (str. 194)
 8. R. Mierzecki - Jubileuszowe konferencje zjawiska Ramana: II Wszechzwiązkowa Konferencja Rozproszenia Ramanowskiego w Moskwie; VI Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Ramanowskiej w Bangalore (str. 196)
 9. Z. Błaszczak - IX Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Leningradzie (str. 197)
 10. J. Szudy - IV Międzynarodowa Konferencja o Kształtach Linii Widmowych w Windsor (str. 198)
 11. J. Chroboczek - XIV Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Edynburgu (str. 200)
 12. F. Reif - Fizyka statyczna (A. Chełkowski) (str. 203)
 13. KRONIKA