Postępy Fizyki 37 (3)

Tom

37

Zeszyt

3

Rok

1986
Postępy Fizyki 37 (3) 1986
Spis treści:
 
  1. P. C. W. Davies - Zasada antropiczna (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 213)
  2. W. Dębski, J. Mostowski - Słabe oddziaływania w fizyce atomowej (str. 261)
  3. R. Pfranger - V Dni Wymiany Nauczania Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych (str. 273)
  4. J. Garbarczyk, J. Dygas - V Międzynarodowa Konferencja Joniki Ciała Stałego (str. 275)
  5. K. Rosiński - VI Międzynarodowa Szkoła Optyki Koherentnej w Ustroniu (str. 276)
  6. J. Łopuszański - Rachunek spinorów (rec. I. Białynicki-Birula) (str. 279)
  7. J. Łopuszański - Odpowiedź na recenzję książki "Rachunek spinorów" (str. 281)
  8. B. Jancewicz: List do redakcji (str. 283)
  9. KRONIKA (str. 287)