Postępy Fizyki 45 (4)

Tom

45

Zeszyt

4

Rok

1993
Postępy Fizyki 45 (4) 1994
Spis treści:
 
  1. Gigantyczne rezonanse narzędziem badania materii jądrowej A. Bałanda, A. Maj s. 319
  2. RÓŻNE: Fizycy wszystkich krajów, łączcie się; Granty KBN z fizyki - IV i V konkurs J. Werle; - s. 359
  3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Zasada astrologiczna Ł. A. Turski s. 377
  4. NOWOŚCI NAUKOWE: Kryształy optyczne A. Hemmerich, T. Hansch, tłum. A. Błędowski s. 381
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Srebrny jubileusz EGAS-u; XVI Kongres ICO; Quantum Optics III J. Dembczyński, A. Stachowska, H.Z. Wrembel; T. Cichocki; K. Wódkiewicz s. 389
  6. RECENZJE: W. Demtroder: Spektroskopia laserowa; J. Ginter: Fizyka fal, t. I i II rec. W. Gawlik; S. Hałas s. 395
  7. KRONIKA s. 401