prof. Jerzy Ginter (1935-2023)

2023-04-17

13 kwietnia 2023 roku zmarł członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Jerzy Ginter. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jak wspominają koledzy i koleżanki z Wydziału Fizyki UW:

Profesor Jerzy Ginter uczył wielu z nas podstaw fizyki, a w szczególności podstaw fizyki ciała stałego. Nawet skomplikowane opisy matematyczne stawały się zrozumiałe w zestawieniu z Jego plastycznymi obrazami zjawisk fizycznych. Najważniejsze osiągnięcie naukowe prof. Jerzego Gintera to model, opracowany wspólnie z prof. Janem Gajem i prof. Robertem Gałązką, wpływu orientacji spinowej na stany pasmowe w półprzewodnikach domieszkowanych manganem, którego publikacja spotkała się z dużym oddźwiękiem międzynarodowym. Serce Jurka zajmowała w dużej części dydaktyka fizyki i kształcenie nauczycieli, co uważał za swoją bardzo ważną misję jako nauczyciela akademickiego. Na Wydziale Fizyki stworzył Nauczycielskie Kolegium Fizyki dedykowane kształceniu przyszłych nauczycieli, mocno angażował się też we współpracę z nauczycielami fizyki, prowadząc Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki.

Był autorem cenionych, wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich oraz podręczników fizyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W codziennych kontaktach obok dyskusji fizycznych, okazywał wszystkim nam, zarówno pracownikom, jak i studentom, wiele życzliwości i pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów. Był dobrym, skromnym i wielce mądrym człowiekiem i taki obraz Prof. Jerzego Gintera pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.