prof. Bogdan Sujak (1924-2023)

2023-04-17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 marca 2023 roku zmarł prof. Bogdan Sujak, członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Oddział Wrocławski.

Bogdan Sujak należał do pierwszego pokolenia fizyków wykształconych po II Wojnie Światowej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr); mgr filozofii w zakresie fizyki 1952 r., dr n. mat.-fiz. 1959 r. (UWr);dr. hab. 1961 r.  (UWr); tytuł profesora nadzw. 1971 r., tytuł profesora 1992 r. 
Aktywność zawodowa: związana głównie z Uniwersytetem Wrocławskim (UWr), ale również z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu (WSP-Opole) oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS PAN), a także z Politechniką Wrocławską (PWr). 
Pełnione funkcje:  
•    kierownik Zakładu Wzbudzonej Emisji Elektronów przy Katedrze Fizyki Doświadczalnej UWr. w latach 1962-1966; kierownik Katedry Fizyki Doświadczalnej  w WSP-Opole w latach 1962-1967; 
•    dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w WSP w Opolu w latach 1963-1966; 
•    kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego 1966-1969; 
•    z-ca dyrektora ds. ogólnych w INTiBS PAN we Wrocławiu w latach 1960-1968;  
•    twórca i kierownik Zakładu Kriotechniki w INTiBS PAN we Wrocławiu1968-1972; 
•    organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr (IFD UWr) – wybrany jednogłośnie w tajnym głosowaniu na lata 1969-1974 przez członków przyszłej Rady Instytutu 
•    ponownie wybrany na dyrektora IFD UWr na lata 1984-87; 
•    kierownik Zakładu Kriofizyki Ciała Stałego IFD UWr 1975 -1994; 
•    koordynator II stopnia  projektu badawczego CPBP  01.08.A w latach 1986-1990

Aktywność w środowisku akademickim: 
•    twórca Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzone Emisji Elektronów i Jonów,  
•    członek Komitetu Fizyki PAN w latach 1972.75;  
•    członek Rad Naukowych: INTiBS we Wrocławiu, Instytutu Fizyki PWr, Instytuty Fizyki WSP w Opo-lu; 
•    współautor pierwszego, wieloletniego Planu Badań  w Problemie Węzłowym PAN – 05.2.5 oraz współautor projektu badawczego CPBC 01.08.A; 
•    członek 2 Komisji Oddziału Wrocławskiego PAN i licznych towarzystw naukowych.

Aktywność publikacyjna: autor lub współautor około 400 oryginalnych publikacji naukowych, 18 patentów i 1 wzoru użytkowego, udział w tłumaczeniu 3 książek na język polski z języka angielskiego poświęconych tematyce fizycznej.

Dorobek dydaktyczny/odznaczenia: promotor 48 doktoratów oraz około 350 prac magisterskich z fizyki; uzyskał liczne nagrody ministerialne i odznaczenia za działalność naukową i dydaktyczną

W kręgach specjalistów, prof. Bogdan Sujak uważany jest nie tylko za twórcę Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzonej Emisji Elektronów i Jonów, ale również za jednego z twórców polskiej kriotechniki.

 Biogram wg pozycji literaturowej „50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1969-2019. Księga Jubileuszowa”, red. Prowadzący l. Markowski, zespół redakcyjny A. Krajna, R. Kucharczyk, M. Nowicki, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, S. Surma, Wrocław 2019; dane i bezpośrednie cytaty zaczerpnięto ze stron 28-32 oraz 39-40  
 

Plik