Polska Konferencja Optyczna - 4-7 lipca 2023 w Toruniu

2023-03-06

Sekcja Optyki PTF serdecznie zaprasza na 7. edycję Polskiej Konferencji Optycznej, która odbędzie się w dniach 4-7 llipca 2023 w Toruniu.

Strona konferencji >>>

Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.  Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.