Stanowisko Zarządu Sekcji Fizyki Jądrowej PTF ws. finansowania dużej infrastruktury badawczej w 2022 roku

2024-03-27

Zarząd Sekcji Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyraża głębokie zaniepokojenie odmową finansowania w roku 2022 dużej krajowej infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia eksperymentów w dziedzinie fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Ograniczenie uczonym i studentom dostępu do tych unikalnych w skali kraju narzędzi badawczych, zagraża utrzymaniu wysokiego poziomu badań i kształcenia w specjalności naukowej, w której polscy fizycy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i uznaniem na arenie międzynarodowej. Jest to szczególnie zaskakujące w obliczu deklarowanego publicznie przez władze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, czemu wydatnie pomogłoby kształcenie w kraju kompetentnego środowiska fizyków i inżynierów doświadczonych w pracy z instalacjami jądrowymi.

Jako przedstawiciele środowiska polskich fizyków jądrowych stowarzyszonych w PTF, apelujemy do Ministra Edukacji i Nauki o przywrócenie możliwości kontynuowania prac badawczych w dziedzinie, którą reprezentujemy, przy wykorzystaniu dostępniej w kraju, unikalnej aparatury.

dr hab. Michał Warda, prof. UMCS

Przewodniczący Zarządu Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

Lublin, 5 października 2022