Postępy Fizyki 52 (5)

Tom

52

Zeszyt

5

Rok

2001
Postępy Fizyki 52 (5) 2001
Spis treści:
 
 1. Holografia gamma - trójwymiarowe obrazowanie lokalnej struktury z rozdzielczością atomową Paweł Korecki, Józef Korecki s. 225
 2. RÓŻNE: Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja Andrzej Zięba s. 239
 3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Mechanika kwantowa wczoraj, dziś i jutroIwo Białynicki-Birula s. 248
 4. NAUCZANIE FIZYKI: O trajektoriach chaotycznych Hieronim Lalek, Andrzej Bożek s. 255 chaos.exe chaos.zip
 5. NOWOŚCI NAUKOWE: Projekt TESLA w DESY Janusz A. Zakrzewski s. 259
 6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: VI Polska Konferencja Wzrostu Kryształów Jerzy Gronkowski, Stanisław Krukowski s. 266
 7. RECENZJE: Steven Weinberg: Teoria pól kwantowych, t. 2. Nowoczesne zastosowania; Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński: Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników; Andrew Liddle: Wprowadzenie do kosmologii współczesnej rec. Marek Zrałek; Jerzy Czerbniak; Leszek M. Sokołowski s. 268
 8. LISTY DO REDAKCJI: O Plancku i Getyndze Waldemar Berej s. 273
 9. KRONIKA: PTF: Medal Smoluchowskiego, Nagrody 2001, Komunikat Komisji Nazewnictwa PTF, Oddział Lubelski; Nowy profesor; Nowy Zarząd EPS; Nagroda im. Mariana Mięsowicza; Medale EPS za popularyzację; Niemieckie medale; Nagroda Króla Faisala; FNP; Stypendia zagraniczne FNP; Urodziny Celsjusza; 125 lat od czasu wynalezienia telefonu; Urodziny Fermata; Pent; Finał 50 Olimpiady Fizycznej; Najczęściej cytowani s. 274
 10. KALENDARZ IMPREZ s. 280
 11. NOWE KSIĄŻKI s. 280