Postępy Fizyki 53 (4)

Tom

53

Zeszyt

4

Rok

2002
Postępy Fizyki 53 (4) 2002
Spis treści:
 
  1. Wykorzystanie metod spektroskopowych do badania ciekłych kryształów Danuta Bauman s. 169
  2. Prosta dostatecznie gruba Marek W. Gutowski s. 181
  3. Gdzie fizyka ma szukać szans w XXI wieku? Jan Klamut s. 193
  4. Otto Lummer, Fritz Reiche i Mieczysław Wolfke: szkice biograficzne tłum. Reimund Torge
  5. Efekt Kapicy-Diraca zaobserwowany Jan Mostowski s. 211
  6. - Półgrupy Dynamiczne: Dyssypacja, Chaos, Kwanty Piotr Garbaczewski, Robert Olkiewicz s. 213
  7. Iwo Białynicki-Birula, Marek Cieplak, Jerzy Kamiński: Teoria kwantów. Mechanika falowa rec. Jan Sobczyk s. 214