Postępy Fizyki 55 (1)

Tom

55

Zeszyt

1

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (1) 2004

Zaczynamy drugi rok nieco odmienionych Postępów - mamy kolorowe okładki, sporo informacji krótkich, po części wydzielonych z Kroniki, więcej piszemy o sprawach środowiska fizyków i samych fizykach (z życia PTF, nowi profesorowie, jubileusze, wspomnienia). 

Z różnych zamierzeń sprzed roku nie bardzo nam się udała akcja zdobywania reklam. Po roku stwierdzamy, że stale pomagały nam - i nadal pomagają - dwie firmy: Eurotek International i Wydawnictwo Naukowe PWN. Bez wątpienia zawdzięczamy to wielkiej życzliwosci i sympatii pani dyrektor Anny Szemberg z PWN-u i pana doktora Józefa Dresnera z Euroteku. Dziękujemy Ci, Anko, dziękujemy Ci, Józku. Może tym śladem pójdą i inni. . . 

Co polecamy w tym zeszycie? Chyba wszystko, bo myślimy, że każdy znajdzie coś dla siebie - poważny wykład noblowski Giacconiego lub dowcipne strzały z bicza Tomaszewskiego j Pierańskiego, nowości ze świata najcięższych pierwiastów lub informacje o Noblu 2003 za nadprzewodnictwo i nadciekłość, rozważania o przyszłości fizyki zabawek lub jakże wciąż aktualny odczyt Ottona Nikodyma (z 1929 r.l) o.znaczeniu matematyki czystej dla społeczeństwa. A jest też w tym zeszycie wspomnienie, recenzja, Kronika oraz informacje z życia Towarzystwa, w tym prezentacja laureatów Medalu Smoluchowskiego 

Ciekawej lektury, 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
 1. PTF Medale Smoluchowskiego - : Andrzej Białas , : Stefan Pokorski ; : Oddział Łódzki
 2. NAGRODA NOBLA 2003 : Nobel z fizyki za nadprzewodnictwo i nadciekłość s. 4
 3. Dwa nowe pierwiastki: 113 oraz 115 Adam Sobiczewski s. 7
 4. Fizyka strzału z bicza Waldemar Tomaszewski, Piotr Pierański s. 10
 5. Narodziny astronomii rentgenowskiej Riccardo Giacconi s. 19
 6. Dokąd zmierza fizyka zabawek? Stanisław Bednarek s. 31
 7. Znaczenie matematyki czystej dla społeczeństwa Otton Nikodym s. 35
 8. NOWI PROFESOROWIE Leszek Sirko, Czesław Zygmunt Rudowicz, Grażyna Sznajd Kontrym-Sznajd, Józef Musielok, Andrzej Kus, Grzegorz Wilk s. 38
 9. WSPOMNIENIA - Maksymilian Pluta 1929-2002 Stanisław Olszewski s. 41
 10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - II Sympozjum sieci LFPPI Marcin Ostrowski s. 42
 11. RECENZJE Zbigniew Bielecki i Antoni Rogalski: Detekcja sygnałów optycznych rec. Jan Godlewski s. 43
 12. KRONIKA Tytuły profesorskie; IUPAP; : Honorowy profesor UMCS; IFJ w PAN; : Sala im. Zygmunta Bodnara na Politechnice Wrocławskiej; O polityce naukowej; : Obserwatorium astronomiczne Akademii Świętokrzyskiej; Biuletyn Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego; Bertram Brockhouse 1918-2003; : Sprostowania s. 45
 13. NOWE KSIĄŻKI