Postępy Fizyki 56 (1)

Tom

55

Zeszyt

1

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (1) 2005

Tanecznym krokiem wstąpiliśmy w Światowy Rok Fizyki. W zeszycie znajdą Państwo relacje z imprez inauguracyjnych – w Paryżu i na Politechnice Warszawskiej. 

Szczególnie polecamy obszerny artykuł Piotra Chankowskiego. Dowiadujemy się z niego, na czym polega doniosłość prac nagrodzonych w roku 2004 Nagrodą Nobla. Nie jest to jedyny tekst o fizyce cząstek – drukujemy też przekład niezwykle interesującego artykułu o poszukiwaniu egzotycznych hadronów. 

Zachęcamy też Państwa do lektury ciekawego i bardzo aktualnego artykułu o zastosowaniach kropek kwantowych – całkiem materialnych – w biotechnologii i medycynie, autorstwa Danuty Frąckowiak i jej młodych kolegów. 

Magda Staszel

Spis treści:
 
  1. Granty KBN z fizyki: XXVI i XXVII konkurs
  2. Inauguracja Światowego Roku Fizyki... ...w Paryżu... ...i Warszawie Jan Mostowski, Jan Grabski s. 2-3
  3. NAGRODA NOBLA 2004: Asymptotyczna swoboda - klucz do oddziaływań silnych i Teorii Standardowej Piotr H. Chankowski s. 4-11
  4. Kropki kwantowe w biotechnologii i medycynie Danuta Frąckowiak, Ewa Staśkowiak, Jędrzej Łukasiewicz s. 12-19
  5. Na tropie egzotycznych hadronów Alex R. Dzierba, Curtis A. Meyer, Eric S. Swanson, Marek Więckowski s. 20-31
  6. NOWI PROFESOROWIE: Antoni Szczurek, George I. Melikidze, Tadeusz Bancewicz, Mariusz Zubek
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Spotkania z noblistami w Lindau; Od cienkich warstw do nanostruktur; Przyszłość zderzeń jądrowych przy wysokich energiach Aleksandra Wójcik, Marcin Ostrowski, Stanisław Mrówczyński s. 38-40
  8. RECENZJE: Algebraiczne metody rozwiązywania równania Schrödingera Jacek Kobus s. 41-43
  9. KRONIKA Andrzej Pękalski, Bernard Jancewicz, Małgorzata Nowina Konopka s. 44-47