Postępy Fizyki 58 (5)

Tom

58

Zeszyt

5

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (5) 2007

Witamy jesienią, już po szczecińskim Zjeździe Fizyków i początku roku akademickiego, a jeszcze przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, a więc w okresie, gdy mamy trochę więcej niż zwykle czasu na lektury. 

Polecamy dziś zapowiadany już od dawna artykuł Krzysztofa Byczuka o nadpłynnych kryształach – jednym z fascynujących i zdumiewających odkryć ostatnich lat. Jeszcze raz zadziwił nas hel, potwierdzając, że jest substancją o niezwykle bogatych właściwościach kwantowych. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że nasz świat jest kwantowy, lecz jest nadal kwestią otwartą – czego dowodzi w swym artykule David Kaiser – jak najlepiej i najskuteczniej nauczać mechaniki kwantowej, jak wiele uwagi poświęcić wyuczeniu biegłości obliczeniowej (czyli kształcenie tytułowych „mechaników kwantowych”), a jak wiele czasu zużyć na omówienie i dyskusję aspektów interpretacyjnych i filozoficznych wykładanych zagadnień. Właściwe wyważenie proporcji między umiejętnościami technicznymi a dogłębnym zrozumieniem przedmiotu dotyczy chyba nie tylko tej dziedziny i nie tylko fizyki, ale w przypadku mechaniki kwantowej jest pewnie najtrudniejsze, gdyż to właśnie ona konfrontuje nas ciągle ze zjawiskami i koncepcjami wysoce nieintuicyjnymi – jak choćby wspomniane nadpłynne kryształy. . . 

W tym zeszycie znajdą też Państwo m.in. wykład noblowski Johna Halla oraz relację z podwójnego jubileuszu Profesora Bronisława Średniawy, któremu życzyć już chyba wypada nie stu, lecz dwustu lat, co z największą przyjemnością czynimy.

 Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. NOWI PROFESOROWIE
  2. PTF: Nagrody PTF za rok 2007
  3. Nadpłynne kryształy Krzysztof Byczuk s. 194-200
  4. Jak kształcić mechaników kwantowych David Kaiser, Magdalena Staszel s. 201-206
  5. Pomiar częstości optycznych - szansa dla zegarów optycznych i nie tylko John L. Hall, Jerzy Gronkowski s. 207-224
  6. JUBILEUSZE: Podwójny jubileusz Bronisława Średniawy Małgorzata Nowina Konopka s. 225-227
  7. WSPOMNIENIA: Marian Kryszewski 1925-2005 Andrzej Gałęski, Jacek Ulański s. 229-231
  8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: 43. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej; Europejska Konferencja Rozpraszania Neutronów Janusz Jędrzejewski, Andrzej Szytuła, Małgorzata Nowina Konopka s. 231-233
  9. RECENZJE: Krystalografia; Modelowanie rzeczywistości Zofia Kosturkiewicz, Marek Wolf s. 234-235
  10. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Elżbieta Jartych, Marcin Paweł Sadowski s. 236-239