Postępy Fizyki 59 (6)

Tom

59

Zeszyt

6

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (6) 2008

Zeszyt, który składamy dziś w Wasze ręce, jest niestety wyraźnie spóźniony. Przepraszamy za usterki (nie całkiem przez nas zawinione), pocieszając się, że zeszyt jest – jak się nam wydaje – ciekawy i różnorodny tematycznie. 

Gwoździem zeszytu jest bez wątpienia wykład noblowski Alberta Ferta o genezie, rozwoju i przyszłości spintroniki. Choć Autor pokazuje z humorem, że spintronice daleko jeszcze do wieku dojrzałego (patrz obrazek na okładce), nie ulega wątpliwości, że to dziś jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju fizyki i techniki ciała stałego. 

Anna Myłyk i Maria L. Ekiel-Jeżewska piszą o odwracalności mikroprzepływów, opisując wykonane przez siebie w celach dydaktycznych słynne doświadczenie Taylora. Autorki szczegółowo wyjaśniają jego zaskakujący, nieintuicyjny wynik, wspierając się opisem teoretycznym i modelowaniem doświadczenia, a na końcu okazuje się, że. . . wszystko to od dawna wiedzą dobre gospodynie i ręcznie ucierając majonez, nie zmieniają kierunku mieszania. W kolejnym artykule Józef Andrzejewski opisuje badania, które prowadzi ze współpracownikami przy spalacyjnym źródle neutronów w CERN-ie. 

Na deser serwujemy przekład wykładu im. Gibbsa wygłoszonego w 2007 r. na zjeździe matematyków amerykańskich w Nowym Orleanie przez Petera Laxa. Temat – matematyka i fizyka – nie jest na naszych łamach nowy, ale każda okazja wyjścia choć trochę poza własne podwórko wydaje się dobra i godna wykorzystania (do przełożenia i opublikowania tego wykładu namówił nas Łukasz A. Turski, za co mu dziękujemy). 

Życzę ciekawej lektury, 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. KRONIKA
  2. NOWI PROFESOROWIE
  3. Odwracalność mikroprzepływów Anna Myłyk, Maria L. Ekiel-Jeżewska s. 238-243
  4. Badania prowadzone przy spalacyjnym źródle neutronów w CERN-ie Józef Andrzejewski s. 244-248
  5. Geneza, rozwój i przyszłość spintroniki
  6. Matematyka i fizyka
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Konferencja ENAM '08; Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Czwarta dyskusja panelowa oraz Tezy do dyskusji
  8. RECENZJE: 50 teorii fizyki