Postępy Fizyki 56 (5)

Tom

56

Zeszyt

5

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (5) 2005

Witamy jesienią. Już po wyborach (władz PTF) i warszawskim Zjeździe Fizyków, nawet Światowy Rok Rzyki zbliża się ku końcowi. W następnym zeszycie i my wreszcie odniesiemy się do Cudownego Roku Einsteina, zamieszczając m.in. teksty wykładów wygłoszonych 12 maja 2005 r. na sympozjum „Albert Einstein - rok 1905" zorganizowanym przez Instytut Fizyki Teoretycznej UW

W przyszłym roku mamy nadzieję móc Państwu przedstawić możliwie wiele atrakcyjnych wykładów z XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, o których pozyskanie właśnie się staramy. Chcemy - jak dwa lata wcześniej - poświęcić Zjazdowi przynajmniej dwa zeszyty.

W tym zeszycie główną pozycją jest wykład noblowski Davida Grossa. Bardzo zachęcamy do jego lektury. choć nie będzie to lektura łatwa. Tłumacz i nasz konsultant włożyli wraz z redakcją bardzo wiele pracy w przygotowanie przekładu, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to tekst szczególnie głęboki, opisujący prawdziwe POSTĘPY FIZYKI. Noblista gościł w tym roku w Warszawie, co umożliwiło nam umieszczenie na okładce (dzięki uprzejmości prof. A.K. Wróblewskiego) jego aktualnego zdjęcia. 

Życzę pouczającej i inspirującej lektury całego zeszytu,

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. PTF Nowe władze PTF Nagrody PTF - Oddział Łódzki - Oddział Toruński Marcin Ostrowski, Winicjusz Drozdowski
  2. Odkrycie asymptotycznej swobody i narodziny QCD David J. Gross s. 195
  3. Badanie kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach Szymon Godlewski, Antoni Tekiel s. 210
  4. Niezmienniczość lorentzowska wystawiona na próbę tłum. Maxim Pospelov, Michael Romalis s. 217
  5. WSPOMNIENIA Stefan Ćwiok 1933-2003: - - - Najważniejsze prace - Wspominając Kolegę... Włodzimierz Zych, Adam Sobiczewski, Witold Nazarewicz, Bronisław Słowiński s. 226
  6. RECENZJE Zofia Kosturkiewicz: Metody krystalografii rec. Grzegorz Jezierski: Energia jądrowa wczoraj i dziś rec. Krzysztof Woźniak, Mieczysław Budzyński s. 230
  7. NOWI PROFESOROWIE Zbigniew Kisiel; Tadeusz K. Kopeć; Jan Pluta; Zbigniew Wąs; Andrzej Zięba; Dariusz Kaczorowski s. 232
  8. LISTY DO REDAKCJI - Wielka unifikacja, czyli strukturalne przemiany fazowe na przełomie tysiącleci Paweł E. Tomaszewski s. 235
  9. KRONIKA Tytuły profesorskie Janusz Berdowski, Helena Maria Białkowska, Piotr Maria Kielanowski, Adam Antoni Lipowski, Rafał Leszek Abdank-Kozubski, Tomasz Józef Wojtowicz, Piotr Maria Żenczykowski; Członkowie zagraniczni PAU James Daniel Bjorken, Jacek Prentki, Rolf Hendrik Siemssen; Ku powstaniu Europejskiej Rady Badań Naukowych; : Komitet Fizyki PAN; Potrzeba badań podstawowych w Kosmosie; Nagrody EPS za fizykę wysokich energii; ITER będzie w Europie; : 36. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Woda zamarza w temperaturze pokojowej?; Wskaźnik h - nowe kryterium oceny osiągnięć; Józef Rotblat 1908-2005 s. 236
  10. NOWE KSIĄŻKI s. 240