Postępy Fizyki 56 (5)

Tom

56

Zeszyt

5

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (5) 2005

Witamy jesienią. Już po wyborach (władz PTF) i warszawskim Zjeździe Fizyków, nawet Światowy Rok Rzyki zbliża się ku końcowi. W następnym zeszycie i my wreszcie odniesiemy się do Cudownego Roku Einsteina, zamieszczając m.in. teksty wykładów wygłoszonych 12 maja 2005 r. na sympozjum „Albert Einstein - rok 1905" zorganizowanym przez Instytut Fizyki Teoretycznej UW

W przyszłym roku mamy nadzieję móc Państwu przedstawić możliwie wiele atrakcyjnych wykładów z XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, o których pozyskanie właśnie się staramy. Chcemy - jak dwa lata wcześniej - poświęcić Zjazdowi przynajmniej dwa zeszyty.

W tym zeszycie główną pozycją jest wykład noblowski Davida Grossa. Bardzo zachęcamy do jego lektury. choć nie będzie to lektura łatwa. Tłumacz i nasz konsultant włożyli wraz z redakcją bardzo wiele pracy w przygotowanie przekładu, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to tekst szczególnie głęboki, opisujący prawdziwe POSTĘPY FIZYKI. Noblista gościł w tym roku w Warszawie, co umożliwiło nam umieszczenie na okładce (dzięki uprzejmości prof. A.K. Wróblewskiego) jego aktualnego zdjęcia. 

Życzę pouczającej i inspirującej lektury całego zeszytu,

Mirek Łukaszewski