Postępy Fizyki 55 (4)

Tom

55

Zeszyt

4

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (4) 2004

To już drugi zeszyt zawierający niektore referaty ze Zjazdu w Gdańsku. Zjazdy Fizyków Polskich są okazją przedstawienia, jakie badania prowadzi się w różnych ośrodkach, i przypuszczamy, że z zadowoleniem powitają Państwo uzupełnienie tego co już zamieściliśmy w zeszycie poprzednim. 

Kolejny raz przedstawiamy sprawozdanie z zawodow finałowych Olimpiady Fizycznej. Piątce laureatów przygotowujących się do wyjazdu na Olimpiadę Międzynarodową w Korei życzymy sukcesów. 

Jak zwykle publikujemy też artykuły z działów: Jubileusze, Nowi profesorowie, Wspomnienia, Recenzje... nie ma natomiast Listów do redakcji. Szkoda, że nie dzIelą się Państwo z namI uwagami i refleksjami o naszych artykułach oraz różnych sprawach związanych z fizyką. . . 

Redakcja