Postępy Fizyki 55 (4)

Tom

55

Zeszyt

4

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (4) 2004

To już drugi zeszyt zawierający niektore referaty ze Zjazdu w Gdańsku. Zjazdy Fizyków Polskich są okazją przedstawienia, jakie badania prowadzi się w różnych ośrodkach, i przypuszczamy, że z zadowoleniem powitają Państwo uzupełnienie tego co już zamieściliśmy w zeszycie poprzednim. 

Kolejny raz przedstawiamy sprawozdanie z zawodow finałowych Olimpiady Fizycznej. Piątce laureatów przygotowujących się do wyjazdu na Olimpiadę Międzynarodową w Korei życzymy sukcesów. 

Jak zwykle publikujemy też artykuły z działów: Jubileusze, Nowi profesorowie, Wspomnienia, Recenzje... nie ma natomiast Listów do redakcji. Szkoda, że nie dzIelą się Państwo z namI uwagami i refleksjami o naszych artykułach oraz różnych sprawach związanych z fizyką. . . 

Redakcja

Spis treści:
 
  1. Od Modelu Standardowego do teorii M: Teorie Wszystkiego Jerzy Lukierski s. 146
  2. Wybrane zagadnienia współczesnego biomagnetyzmu Anna Ślawska-Waniewska s. 157
  3. Nanofotonika Maciej Bugajski s. 162
  4. Fotochromizm, czyli nowa epoka O-świecenia Ryszard Naskręcki s. 169
  5. WSPOMNIENIA - Erwin-Felix Lewy-Bertaut 1913-2003 - Julian Jan Auleytner 1922-2003 Kazimierz Łukaszewicz, Wojciech Suski, Tadeusz Figielski s. 175
  6. NOWI PROFESOROWIE Zbysław Wilamowski, Roman Świetlik, Wojciech Kuczyński, Andrzej Burian s. 179
  7. JUBILEUSZE - 75-lecie Profesora Antoniego Śliwińskiego Bogumił Linde, Stanisław Zachara s. 181
  8. RECENZJE Wiesław Tłaczała: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo rec. Roman Nowak: Statystyka dla fizyków oraz Statystyka dla fizyków - Ćwiczenia rec. Karol Nitsch, Marek Kałuszka s. 183
  9. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Rada EPS; Program NESTOR; : Nagroda Laboratorium; Wspaniali w Jachrance; Międzynarodowy status CERN-u; : Convallaria Copernicana dla prof. Mariana Kryszewskiego; Nagrody akceleratorowe EPS; : Finał 53. Olimpiady Fizycznej; Miasteczko nauki w Zurychu; Ujemne załamanie; Zwiastuny optyczne; Nauka cenniejsza od złota?; We Francji też; Moja Fizyka s. 187
  10. NOWE KSIĄŻKI