Postępy Fizyki 47 (3)

Tom

47

Zeszyt

3

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (3) 1996
Spis treści:
 
  1. Wnioskowanie bayesowskie i metoda maksymalnej entropii w naukach przyrodniczych L. Dobrzyński, RÓŻNE s. 215
  2. Granty KBN z fizyki - VIII i IX konkurs s. 263
  3. Czasopisma fizyczne w sieci M. Łukaszewski, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 275
  4. Jan Andrzej Czubek 1935 - 1995 A. Budzanowski, U. Woźnicka s. 279
  5. Moje wspomnienia o niektórych fizykach wrocławskich z pierwszych lat po wojnie J. Łopuszański, DYDAKTYKA FIZYKI s. 285
  6. Europejski Program Wymiany Studentów Fizyki I. Sosnowska, RECENZJE s. 291
  7. H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe: Granice chaosu. Fraktale rec. M. Wolf s. 297
  8. KRONIKA, s. 301