Postępy Fizyki 45 (2)

Tom

45

Zeszyt

2

Rok

1994
Postępy Fizyki 45 (2) 1994
Spis treści:
 
  1. Odkrycia najcięższych pierwiastków A. Hrynkiewicz, A. Sobiczewski s. 111
  2. Półprzewodniki półmagnetyczne - przygoda mojego życia naukowego J. Gaj s. 125
  3. Elektroniczne obrazowanie promieniowania jonizującego za pomocą ograniczonych lawin w gazach G. Charpak, tłum. M. Szczekowski
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Kazimierzu Rosińskim (1920-1992) M. Łukaszewski s. 157
  5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: XXIV Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Pokaz efektu Halla na sali wykładowej W. Gorzkowski; A. Babiński s. 163
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XXXII Zjazd Fizyków Polskich; Konferencja Quark Matter '93 B. Jancewicz; H. Białkowska s. 175
  7. RECENZJE: J. Warczewski: Krystaliczne struktury modulowane; R. K. Luneburg: Matematyczna teoria optyki rec. L. Dobrzyński; J. Zaremba s. 187
  8. KRONIKA s. 193