Postępy Fizyki 30 (4)

Tom

30

Zeszyt

4

Rok

1979
Postępy Fizyki 30 (4) 1979
Spis treści:
 
 1. W. Królikowski - Siły w chromodynamice kwantowej (str. 307)
 2. E. Skrzypczak - Fizyka i jej metody w naukach medycznych (str. 325)
 3. J. Werle - Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej - jej historia, struktura i działalność (str. 343)
 4. M. Jastrzębska - 25 lat Instytutu Fizyki PAN (str. 351)
 5. R. Sosnowski - Produkcja mezonów powabnych D+ w zderzeniach protonów (str. 365)
 6. D. Tokar, B. Pędzisz - Rozwój dydaktyki fizyki w Czechosłowacji (str. 369)
 7. K. Biedrzycki - Ogólnopolskie Seminarium Egzoemisji Elektronów i Zjawisk Towarzyszących w Karpaczu (str. 373)
 8. M. Pluta - XI Kongres ICO w Madrycie (str. 374)
 9. H. Wrembel - Konferencja ultramikrośladowej spektroskopii wód morskich w Słupsku (str. 378)
 10. A. J. Pointon, D. Elwell - Fizyka dla inżynierów (F. Ratajczyk) (str. 379)
 11. J. Białek - Wybrane zagadnienia z fizyki (B. Wysłocki) (str. 379)
 12. Odpowiedź na recenzję skryptu Wybrane zagadnienia z fizyki (J. Białek) (str. 380)
 13. KRONIKA