Postępy Fizyki 27 (4)

Tom

27

Zeszyt

4

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (4) 1976
Spis treści:
 
 1. Z. Białynicka-Birula - Wielofotonowe procesy w atomach (str. 297)
 2. J. Zakrzewski - Jądro atomowe a cząstki elementarne (str. 305)
 3. W. Gajewski, M. Święcki - Model partonowo-kwarkowy hadronów (str. 323)
 4. S. Weinberg - Światło jako cząstka fundamentalna (tłum. W. Gajewski) (str. 343)
 5. B. Janowska, J. Szydłowska - Metoda holograficznego badania odkształceń (str. 359)
 6. M. Szostak - Spektroskopia nieelastycznego tunelowania elektronów (str. 367)
 7. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz. Szkic biograficzny. Część III (str. 377)
 8. J. Zakrzewski - Doskonalenie nauczania fizyków w szkołach uniwersyteckich (str. 401)
 9. A. Jurewicz - Sympozjum "nowej fizyki" w Stanford (str. 407)
 10. W. Kopczyński - Energia a fizyka. III Ogólna Konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Bukareszcie (str. 410)
 11. J. Łopuszański - XIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej "Ostatnie osiągnięcia kwantowej teorii pola i jej zastosowanie w fizyce hadronów" w Karpaczu (str. 411)
 12. L. D. Landau, E. M. Lifszyc - Mechanika kwantowa (M. Sawicki) (str. 413)
 13. M. N. Rudden, J. Wilson - Elementy fizyki ciała stałego (J. Ginter) (str. 413)
 14. H. Szydłowski - Pracownia fizyczna (D. Stachórska) (str. 414)
 15. W. Leyko - Zarys biofizyki (I. Białynicki-Birula, M. Demiański) (str. 416)
 16. Odpowiedź na recenzje podręcznika "Zarys biofizyki" (W. Leyko) (str. 417)
 17. O pewnej nieścisłości popełnianej przy omawianiu oscylatora tłumionego (H. Piersa) (str. 419)
 18. KRONIKA