Postępy Fizyki 26 (1)

Tom

26

Zeszyt

1

Rok

1975
Postępy Fizyki 26 (1) 1975
Spis treści:
 
 1. W. Szymańska - Zjawiska transportu elektronowego w chalkogenidkach ołowiu (str. 5)
 2. A. Jędrzejczak - Strojone półprzewodnikowe lasery podczerwieni (str. 17)
 3. J. Ginter - Rozpraszanie Ramana w ciałach stałych (str. 33)
 4. H. Rzewuski - Implantacja jonów w półprzewodnikach (str. 49)
 5. J. A. Gaj - Ekscytony przy silnych wzbudzeniach (str. 69)
 6. P. Byszewski - Rezonans magnetofonowy (str. 83)
 7. K. Jankowski - Pewne aspekty zastosowań teorii pola krystalicznego do badania domieszek ziem rzadkich w półprzewodnikach AIIBVI (str. 99)
 8. A. Mycielski - Magnetooptyka w półprzewodnikach z zerową przerwą energetyczną (str. 109)
 9. G. A. Wert, R. M. Thomson - Fizyka ciała stałego (J. Ginter) (str. 119)
 10. F. W. Byron, R. W. Fuller - Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej (M. Kopczyński) (str. 119)
 11. A. Wolska - Elektromagnetyzm (T. Pniewski) (str. 120)
 12. P. T. Matthews - Wstęp do mechaniki kwantowej (K. Zalewski) (str. 120)
 13. KRONIKA