Wykład pt. "Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości molekuł wykonujących drgania o dużej amplitudzie""

2023-11-08

Zapraszamy do udziału w seminarium Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbędzie się 13 listopada 2023 r.  o godz. 10:00. Pani dr hab. Iwona Gulaczyk wygłosi seminarium pt. "Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości molekuł wykonujących drgania o dużej amplitudzie". Odbędzie się ono 13 listopada o godzinie 10.00 w Auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, przy ulicy  Smoluchowskiego 17 w Poznaniu.

W celu dołączenia w trybie zdalnym do seminarium należy otworzyć w aktualnej przeglądarce Firefox lub Chrome stronę: https://bbb.ifmpan.poznan.pl/rooms/ifm-swq-afy/join; w polu „Name” należy podać imię i nazwisko, w polu „Access Code” należy podać kod dostępu: 9kide5.

 

Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości molekuł wykonujących drgania o dużej amplitudzie. 

Iwona Gulaczyk 

Zakład Chemii Kwantowej, Wydział Chemii UAM 

Analiza widm rotacyjno-wibracyjnych cząsteczek, które wykonują drgania o dużej amplitudzie (LAV), nie należy do zadań łatwych. Na przykładzie metyloaminy, cząsteczki o znaczeniu astrofizycznym, przedstawię sposób analizowania widma rotacyjno-wibracyjnego w różnych jego zakresach: w zakresie pasma drgania inwersyjnego, torsyjnego, drgania C-N rozciągającego oraz nożycowego. Omówię problem zaburzeń między stanami torsyjno-inwersyjnymi oraz ich wpływ na strukturę poziomów energetycznych cząsteczki metyloaminy. Zaprezentuję też narzędzia stosowane do analizy widm o wysokiej rozdzielczości, jak również różne podejścia teoretyczne wykorzystywane do dopasowywania danych eksperymentalnych uzyskanych z analizy widm rotacyjno-wibracyjnych, a mianowicie model hamiltonianu efektywnego, model „hybrydowy” oraz hamiltonian inwersyjno-torsyjno-rotacyjny.