COMEX7 – Katania 2023

2023-01-30

Konferencja COMEX7 odbędzie się w Katanii w Włoszech od 11 do 16 czerwca 2023.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie konferencji.

Termin nadsyłania abstraktów mija 19 lutego 2023.

Dodatkowo pierwszy okólnik konferencyjny jest dostępny do rozpowszechnienia wśród społeczności fizyków jądrowych.