XVII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

2024-03-12

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych do udziału w XVII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków, która odbędzie się 6 - 7 czerwca 2024 roku w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Fizyczne z oddziałem w Rzeszowie oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Tematyka Konferencji koncentruje się wokół zagadnień fizycznych lub ich aplikacji w innych dziedzinach nauki.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń:
• Konferencja będzie miała formę wystąpień ustnych oraz prezentacji posterowych.
• Zgłoszenia wraz z abstraktami w języku polskim, prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 14 kwietnia 2024 r.
• Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. Maksymalna długość abstraktu nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.
• Czas przeznaczony na referat wynosi 15 minut (z uwzględnieniem dyskusji), a preferowany rozmiar posteru to A1 lub A0.
• Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
• Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Informacja odnośnie wpłat zostanie przesłana po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail knf@ur.edu.pl.

Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków to doskonała okazja do rozwijania umiejętności prezentacji swoich wyników badań, dzielenia się wiedzą oraz budowania relacji w przyjaznej atmosferze akademickiej. Dla tych, którzy pierwszy raz wezmą udział w takim wydarzeniu, stanowi ona świetną okazję do przełamania bariery wystąpienia publicznego.

Jako organizatorzy, cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Państwem uczestniczyć w już XVII edycji naszej Konferencji, propagując zwyczaje i kulturę akademicką wśród studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny XVII Rzeszowskiej Konferencji  Młodych Fizyków
dr Mirosław Łabuz
mgr inż. Aleksandra Stasik
mgr inż. Barbara Linek

Komitet Naukowy XVII Rzeszowskiej Konferencji  Młodych Fizyków
prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek
dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR
dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
dr hab. Andrzej Wal, prof. UR
dr hab. Marcin Wesołowski, prof. UR