Działalność Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Misją Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz wspieranie rozwoju fizyki w Polsce.

Rozwijamy więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki.

Reprezentujemy także środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

Sprawozdania