Wykład prof. Stanisława A. Różańskiego

2023-02-27

Profesor Stanisław A. Różański otrzymał w 2022 roku nagrodę PTF za popularyzację fizyki oraz Medal im. Krzysztofa Ernsta. Wykład zatytułowany "Doświadczenia pokazowe w popularyzacji fizyki" odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. na Politechnice Poznańskiej (sala wykładowa D - w łączniku między wieżowcami, przy ul. Piotrowo 3).  Początek seminarium w wersji hybrydowej zaplanowany jest na godz. 11:45  (link: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/rys-gup-9is).

Doświadczenia pokazowe w popularyzacji fizyki

Stanisław A. Różański

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

https://fizyka.ans.pila.pl 

Popularyzacja badań naukowych, a szczególnie osiągnięć fizyki, odgrywa ważną rolę w zachęceniu młodzieży do studiowania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz wyboru w przyszłości ścieżki kariery zawodowej związanej z nauką. Nie mniej istotne jest propagowanie i zaznajamianie społeczeństwa z wynikami badań naukowych, które w efekcie końcowym stanowią podstawę rozwoju cywilizacyjnego.     

Doświadczenia pokazowe wzbogacają i stanowią niezbędną część każdego przedsięwzięcia popularyzującego fizykę, prowadząc do zwiększenia zainteresowania i  lepszego zapamiętywania przez uczestników przekazywanych informacji. W trakcie wielu przedsięwzięć odbywających się w ANS w Pile takich jak Festiwal Nauki, Piknik Techniczny, Akademia Młodego Odkrywcy czy Akademickie Inspiracje prezentowanych jest duża liczba doświadczeń z różnych działów fizyki począwszy od mechaniki, termodynamiki, elektrostatyki, a skończywszy na akustyce, optyce czy fizyce atomowej. 

W trakcie wykładu zostaną omówione i przedstawione wybrane metody oraz doświadczenia pokazowe wykorzystywane w popularyzacji fizyki w ramach przedsięwzięć organizowanych w ANS w Pile.