Jeszcze szybsza lampa błyskowa czyli Nagroda Nobla z fizyki 2023

Strona

2

Abstrakt

W 2023 Nagroda Nobla z fizyki została przyznana za wytwarzanie attosekundowych (1 as=10−18 s) impulsów promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie ich do badań dynamiki elektronów w materii skondensowanej. Przedstawiam podstawowe informacje o mechanizmach fizycznych wiodących do wytwarzania takich impulsów oraz narzędzia do ich diagnostyki. Pokazuję także przykładowe zastosowanie impulsów attosekundowych do badania dynamiki zjawiska fotoelektrycznego.

2023 Nobel prize in physics – an even faster flashlamp

Abstract

Nobel Prize in Physics in 2023 was awarded for generation of attosecond (1 as=10−18 s) pulses of electromagnetic radiation and application of attosecond pulses in studies of electrons in condensedmatter. I show basic physicalmechanisms leading to generation of such pulses and methods to measure them. I also show an exemplary application of attosecond pulses - studies dynamic of photo effect.