Mikrofizyka chmur

Strona

14

Abstrakt

Mikrofizyka chmur zajmuje się opisem powstawania i ewolucji cząstek tworzących chmurę. W niniejszym artykule omówiono podstawowe procesy mikrofizyczne zachodzące w tzw. ciepłych chmurach, czyli takich, w których nieobecna jest faza lodowa. Reprezentacja tych procesów w numerycznych modelach chmur jest wyzwaniem ze względu na ogrom cząstek tworzących chmurę, w jednym metrze sześciennym powietrza bowiem znajduje się około 108 cząstek. Ich rozmiary i rozkładwprzestrzenimają bezpośredniwpływnawłasności radiacyjne chmur, a zatemna bilans promieniowania w atmosferze, który z kolei jest najważniejszym czynnikiem kształtującym klimat. Najnowszy sposób opisu mikrofizyki chmur w modelach numerycznych wykorzystuje koncepcję superkropelek. W artykule przedstawiono podstawowe założenia metody superkropelek wraz z argumentacją wskazującą, że jest to aktualnie najbardziej kompleksowy opis mikrofizyki chmur.

Cloud microphysics

Abstract

Cloud microphysics addresses description of formation and evolution of cloud particles. In this paper we describe basic microphysical processes in the so-called warm clouds, i.e., those void of ice. Representation of microphysics in
numerical models is challenging because of the myriad of cloud particles – in one cubic meter there is approximately 108 cloud particles.Their sizes and spatial distribution define cloud radiative properties, and therefore radiative budget; which is the main element governing climate.The latest way to report microphysics in numerical models is based on a so-called superdroplet method. In this paper the main assumption of this method is presented along with the argument that it is the most complex, up-to date cloud microphysics description.