Znaczy Pogoria. Raport z rejsu fizyków i lekarzy Physculap (30.07-13.08.2022)

Strona

35

Abstrakt

Jak połączyć fizyków z lekarzami? Zaciągnąć ich na Pogorię. Physculap 2022 zostanie w naszej pamięci, a przyjaźnie będą trwały w życiu. I pewnie znowu spotkamy się za rok, jeśli będziemy mieli szczęście, i znowu, jak od wielu lat Marek (Przybylik, znany wśród załogi człowiek, który je róże) zapyta Jak zdrowie kapitana dzisiaj? A na razie, każdy w swoim porcie – komenda tak stoimy.

Abstract

How to connect physicists with doctors? Drag them to Pogoria. Physculap 2022 will stay in our memory, and friendships will last a lifetime. And we'll probably meet again next year, if we're lucky, and again as for many years Marek (Przybylik, a man known among the crew who eats roses) will ask How is the captain's health today? And for now, everyone in their port - that's how we stand.