Postępy Fizyki 71 (4)

Tom

71

Zeszyt

4

Rok

2020
Postępy Fizyki 71 (4) 2020

W dniach 16–18.10.2020 odbył się 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich zwołany z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zorganizowany przez Oddział Warszawski PTF mimo przeciwności losu (epidemii Covid-19) w formule zgodnej z obowiązującymi przepisami epidemicznymi. Ogromne uznanie i podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i czuwali nad przebiegiem jubileuszowego Zjazdu, a w szczególności Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego prof. dr. hab. Andrzejowi Wysmołkowi. Podsumowanie Zjazdu autorstwa prof. Andrzeja Ślebarskiego otwiera niniejszy, jubileuszowy numer PF poświęcony w całości historii PTF od założenia w 1920 roku po dzień dzisiejszy. W podsumowaniu, znajdą też Państwo interesujące dane statystyczne dotyczące internetowej transmisji wystąpień zjazdowych oraz wydarzeń towarzyszących.

Anna Szemberg, red. naczelna