Postępy Fizyki 63 (3)

Tom

63

Zeszyt

3

Rok

2012
Postępy Fizyki 63 (3) 2012

Minęło już ponad sześćdziesiąt lat od pojawienia się pierwszego numeru Postępów Fizyki. To ponad dwa pokolenia. W tym czasie byliśmy świadkami bezprecedensowego postępu technologicznego i informacyjnego. Dość wymienić rewolucję w sposobie komunikowaniu się i nieznane wcześniej możliwości uzyskiwania informacji: zmiany w tych obszarach będą równie brzemienne w skutki jak w piętnastowiecznej Europie odkrycie Gutenberga. Dzisiaj każdy, kto potrzebuje informacji o czymkolwiek, rozpoczyna jej szukanie od wpisania stosownej frazy do google. I po sekundzie otrzymuje wyniki poszukiwań. Jak widzę rolę Postępów w tak gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości? Dawniej pismo było przede wszystkim źródłem wiedzy: pamiętam do dzisiaj zdania z wykładów noblowskich, które czytałem trzydzieści lat temu w czasie studiów. Teraz tę funkcję przejmuje internet umożliwiający nawet wysłuchanie znakomitych wykładów z fizyki kwantowej. Obecnie, niemniej istotna jest funkcja Postępów jako miejsca komunikowania, organizowania się i kształtowania tożsamości społeczności fizyków w Polsce. Ponadto widzę Postępy jako miejsce artykułowania naszego stanowiska w ważnych sprawach, takich jak regulacje prawne dotyczące środowiska, reforma nauczania fizyki, czy - chociażby ostatnie wydarzenia wokół Olimpiady Fizycznej. Chciałbym także, aby na łamach Postępów była promowana dobra dydaktyka fizyki. Zachęcam do współpracy korespondentów i proszę o przekazywanie informacji o interesujących środowisko osobach i wydarzeniach. Zachęcam Czytelników do dzielenia się swoim zdaniem i wypowiadania się w sprawach, które są dla nas istotne. Na koniec chciałbym zapewnić, że Redakcja dołoży wszystkich starań, aby poziom merytoryczny i edytorski Postępów Fizyki był dla Czytelników źródłem satysfakcji, a także o tym, że po początkowym opóźnieniu, pismo będzie pojawiało się we właściwym czasie.

Piotr Tomczak - red. naczelny