Postępy Fizyki 60 (6)

Tom

60

Zeszyt

6

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (6) 2009

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2009 i Nowego Roku 2010 składam w imieniu Komitetu Redakcyjnego oraz w imieniu własnym wszystkim Czytelnikom i ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia Wszystkiego Najlepszego! 

Z wielką satysfakcją czynię to w sześćdziesiątym roku istnienia Postępów Fizyki. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny