Postępy Fizyki 60 (6)

Tom

60

Zeszyt

6

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (6) 2009

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2009 i Nowego Roku 2010 składam w imieniu Komitetu Redakcyjnego oraz w imieniu własnym wszystkim Czytelnikom i ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia Wszystkiego Najlepszego! 

Z wielką satysfakcją czynię to w sześćdziesiątym roku istnienia Postępów Fizyki. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. Podsumowanie XL Jubileuszowego Zjazdu Fizyków Polskich Wojciech Gawlik, Stanisław Wróbel s. 222-232
 3. Spójrzmy prawdzie w oczy czyli zjazdowe refleksje o nauczaniu fizyki Maria Baster-Grząślewicz s. 228-232
 4. Quo vadis polska fizyko - fizyk polski w przyszłości Zofia Gołąb-Meyer s. 233-235
 5. Marian Smoluchowski jako filozof w świetle pewnego rękopisu Paweł Polak s. 236-238
 6. POEZJE PROFESORA RYSZARDA HORODECKIEGO FIZYKA-POETY Ryszard Horodecki, Jean Ward s. 239-239
 7. ''Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym'' Ogólnokrajowe Seminarium PTF Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 3-7.12.2008 Grzegorz Karwasz s. 240-248
 8. Pomiary wspomagane komputerowo Henryk Szydłowski s. 242-248
 9. Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer - pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola, Przemysław Miszta s. 249-254
 10. Środowisko LabVIEW - własności i przykłady zastosowań Piotr Targowski, Marcin Sylwestrzak, Tomasz Bajraszewski s. 255-256
 11. Doświadczenia z magnetyzmu - projekt ''Teaching Physics in Secondary School'' Andrzej Karbowski s. 257-261
 12. Multimedia w nauczaniu fizyki - warsztaty toruńskie Anna Kamińska s. 259-261
 13. Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego - scenariusz lekcji Magdalena Sadowska s. 262-264
 14. KRONIKA
 15. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Bezpieczeństwo Energetyczno-Klimatyczne