Postępy Fizyki 60 (5)

Tom

60

Zeszyt

5

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (5) 2009

Zeszyt 5 Postępów przynosi pięć artykułów, jeden debiut oraz tradycyjne stałe rubryki. Napisany w związku z Międzynarodowym Rokiem Astronomii 2009 artykuł Bożeny Czerny et al. dotyczy popularyzacji astronomii i opisuje młodzieżowy konkurs astronomiczny urzeczywistniający tę popularyzację w najlepszy – jaki sobie można wyobrazić – sposób. Ryszard Horodecki światowej klasy specjalista w dziedzinie splątania kwantowego i informacji kwantowej, laureat Polskiego Nobla 2008, ale równocześnie znakomity poeta (uczeń Herberta), autor kilku tomików wierszy inspirowanych fizyką debiutuje na łamach Postępów swoim wierszem Martwa Natura. Bohaterami oddzielnych artykułów są trzej inni polscy, już nie żyjący fizycy: Oskar Fabian – pierwszy profesor fizyki matematycznej na Uniwersytecie Lwowskim (autor: Andrij Rovenchak), Józef Rotblat – wielki fizyk i laureat Pokojowej Nagrody Nobla łącznie z ruchem Pugwash (autor: Martin Underwood) oraz Arkadiusz Piekara, którego pewne idee doczekały się tu nowej interpretacji (autorzy: Aleksandra i Sylwester Rzoskowie). Wojciech P. Grygiel rozważa fizyczne podstawy teorii strun oraz jej filozoficzne, to jest metodologiczne, ontologiczne oraz epistemologiczne założenia. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny

Spis treści:
 
  1. NOWI PROFESOROWIE
  2. Międzynarodowy Rok Astronomii 2009: obchody międzynarodowe oraz inicjatywy lokalne Kilka luźnych uwag na temat popularyzacji astronomii Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk, Kamil Złoczewski s. 178-184
  3. Ile jest fizyki w poezji i ile poezji w fizyce? Jerzy Warczewski s. 185-185
  4. Fizyka i poezja w Arrasie z Andromedy Ryszarda Horodeckiego Piotr Millati s. 186-189
  5. O wielkich odkryciach Arkadiusza Piekary, zjawiskach krytycznych i eksperymencie krzyżowym Francisa Bacona Aleksandra Drozd-Rzoska, Sylwester J. Rzoska s. 190-197
  6. Józef Rotblat: jego życie i osiągnięcia Martin C. Underwood, Magdalena Staszel s. 198-204
  7. Oskar Fabian pierwszy kierownik katedry fizyki teoretycznejna Uniwersytecie Lwowskim Andrij Rovenchak s. 205-210
  8. Filozofia w strunach Wojciech P. Grygiel s. 211-213
  9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: 41 Konferencja EGAS w Gdańsku; Professor Leszek Wojtczak Colloquium Tomasz Jarosław Wąsowicz, Tadeusz Balcerzak s. 214-217
  10. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Winicjusz Drozdowski s. 218-219