Postępy Fizyki 59 (3)

Tom

59

Zeszyt

3

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (3) 2008

Ci z Was, którzy uczestniczyli w XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich, na pewno chętnie powrócą wspomnieniami do września ubiegłego roku, gdy tak jak ja mieli przyjemność przebywania w tym pięknym, choć wtedy nieco zimnym i deszczowym Szczecinie. Biorąc udział w tym kolejnym spotkaniu naszej fizycznej braci, doskonale zorganizowanym pod kierunkiem Adama Bechlera, mieliśmy między innymi okazję wysłuchania wielu ciekawych wykładów. Artykuły oparte na trzech spośród nich przedstawiamy dziś w „pozjazdowym” zeszycie Postępów, dziękując Autorom za trud włożony w ich przygotowanie. 

Z przystępnego, a zarazem szczegółowego artykułu kompetentnie napisanego przez Andrzeja Gałkowskiego można się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan rozwoju projektu ITER, wielkiej nadziei energetyki przyszłości. Artykuł Adama Kiejny przynosi wyczerpujący opis aktualnego stanu możliwości jednej z metod ab initio, do których coraz skuteczniej ucieka się współczesna fizyka (zwłaszcza fazy skondensowanej), gdy ma się uporać z problemami bardzo wielu ciał. Wreszcie obszerny artykuł przeglądowy Krzysztofa Szymańskiego, o dużych walorach dydaktycznych, opisuje od podstaw do najnowszych zastosowań połączenie głębokiej fizyki z pomysłowością, które pół wieku temu doprowadziło Rudolfa Mössbauera do opracowania metody odnoszącej tak wiele sukcesów badawczych. 

Życzę Państwu miłej i pouczającej lektury! 

Jerzy Gronkowski