Postępy Fizyki 58 (5)

Tom

58

Zeszyt

5

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (5) 2007

Witamy jesienią, już po szczecińskim Zjeździe Fizyków i początku roku akademickiego, a jeszcze przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, a więc w okresie, gdy mamy trochę więcej niż zwykle czasu na lektury. 

Polecamy dziś zapowiadany już od dawna artykuł Krzysztofa Byczuka o nadpłynnych kryształach – jednym z fascynujących i zdumiewających odkryć ostatnich lat. Jeszcze raz zadziwił nas hel, potwierdzając, że jest substancją o niezwykle bogatych właściwościach kwantowych. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że nasz świat jest kwantowy, lecz jest nadal kwestią otwartą – czego dowodzi w swym artykule David Kaiser – jak najlepiej i najskuteczniej nauczać mechaniki kwantowej, jak wiele uwagi poświęcić wyuczeniu biegłości obliczeniowej (czyli kształcenie tytułowych „mechaników kwantowych”), a jak wiele czasu zużyć na omówienie i dyskusję aspektów interpretacyjnych i filozoficznych wykładanych zagadnień. Właściwe wyważenie proporcji między umiejętnościami technicznymi a dogłębnym zrozumieniem przedmiotu dotyczy chyba nie tylko tej dziedziny i nie tylko fizyki, ale w przypadku mechaniki kwantowej jest pewnie najtrudniejsze, gdyż to właśnie ona konfrontuje nas ciągle ze zjawiskami i koncepcjami wysoce nieintuicyjnymi – jak choćby wspomniane nadpłynne kryształy. . . 

W tym zeszycie znajdą też Państwo m.in. wykład noblowski Johna Halla oraz relację z podwójnego jubileuszu Profesora Bronisława Średniawy, któremu życzyć już chyba wypada nie stu, lecz dwustu lat, co z największą przyjemnością czynimy.

 Mirek Łukaszewski