Postępy Fizyki 57 (3)

Tom

57

Zeszyt

3

Rok

2006
Postępy Fizyki 57 (3) 2006

Ci z Państwa, którzy tak jak ja wzięli udział w XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich we wrześniu 2005 r. w Warszawie, doskonale zorganizowanym przez kolegów z Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, zapewne pamiętają jeszcze wiele ciekawych wykładów wygłoszonych na sesjach plenarnych i sekcyjnych. W tym „pozjazdowym” zeszycie Postępów publikujemy artykuły oparte na pięciu spośród tych wykładów: prezentację osiągnięć prof. Ryszarda Tanasia, laureata Nagrody PTF im. Wojciecha Rubinowicza, w dziedzinie badań kwantowego splątania dwóch atomów; historyczne i współczesne refleksje ks. prof. Michała Hellera, znanego relatywisty, kosmologa i filozofa, o równaniach Einsteina; opis zadziwiających właściwości nanorurek węglowych autorstwa prof. Elżbiety Zipper; przystępne przedstawienie roli fizyków w pracach nad teorią ryzyka finansowego pióra dr. hab. Zdzisława Burdy; wreszcie przegląd aktualnie badanych typów nadprzewodników przygotowany przez specjalistę w tej tematyce, dr. hab. Tadeusza Domańskiego. 

Wyrażając wdzięczność autorom za trud włożony w przygotowanie do druku wszystkich tych interesujących artykułów, życzę Czytelnikom miłej lektury! 

Jerzy Gronkowski