Postępy Fizyki 56 (1)

Tom

55

Zeszyt

1

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (1) 2005

Tanecznym krokiem wstąpiliśmy w Światowy Rok Fizyki. W zeszycie znajdą Państwo relacje z imprez inauguracyjnych – w Paryżu i na Politechnice Warszawskiej. 

Szczególnie polecamy obszerny artykuł Piotra Chankowskiego. Dowiadujemy się z niego, na czym polega doniosłość prac nagrodzonych w roku 2004 Nagrodą Nobla. Nie jest to jedyny tekst o fizyce cząstek – drukujemy też przekład niezwykle interesującego artykułu o poszukiwaniu egzotycznych hadronów. 

Zachęcamy też Państwa do lektury ciekawego i bardzo aktualnego artykułu o zastosowaniach kropek kwantowych – całkiem materialnych – w biotechnologii i medycynie, autorstwa Danuty Frąckowiak i jej młodych kolegów. 

Magda Staszel