Postępy Fizyki 55 (2)

Tom

55

Zeszyt

2

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (2) 2004

Prestiżowe Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej s potocznie nazywane "polskimi noblami". Jesieni 2003 roku środowisko fizyków z satysfakcją przyjęło wiadomość, że jedną z nich przyznano Markowi Pfitznerowi z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego za odkrycie promieniotwórczości dwu protonowej. Zachęcam do przeczytania ciekawego tekstu prof Żylicza otwierającego ten zeszyt, a laureatowi gratuluję serdecznie tego wyróżnienia w imieniu całej redakcji. 

Z pewnością wszyscy Państwo z wielkim zainteresowaniem przeczytaj rozmowę z prof. Andrzejem Hrynkiewiczem, przeprowadzon przez grono jego uczniów. Jesteśmy bardzo wdzięczni Profesorowi, że zgodził się odpowiedzieć na ich pytania, a uczestnikom rozmowy dziękujemy za ich postawienie. Szczególnie serdeczne podziękowania przekazujemy Małgorzacie Nowinie Konopce, ktora włożyła tak wiele czasu i serca w zorganizowanie rozmowy oraz jej przygotowanie do druku. 

Polecam też ciekawy artykuł biograficzny o Albercie Michelsonie, napisany przez panów Tomasza i Szymona Kardasiów, jego dwóch krajan ze Strzel na. Autorom należy się duże uznanie za trud włożony w zebranie wielu mało u nas znanych informacji o tym "apostole światła" i atrakcyjnych fotografii. ­ 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. "POLSKIE NOBLE" : Nagroda FNP 2003 za rozpad dwuprotonowy
 2. Natura i barwy świata z fizyką w tle: rozmowa z Andrzejem Hrynkiewiczem s. 52
 3. PTF : Nagroda im. prof. Włodzimierza Żuka
 4. Granty KBN z fizyki: XXIV i XXV konkurs s. 67
 5. Apostoł światła o Albercie Abrahamie Michelsonie Tomasz Kardaś, Szymon Kardaś s. 72
 6. WSPOMNIENIA - Krzysztof Rybicki: jak go pamiętam - Janina Świętosławska 1910-2003 Janusz A. Zakrzewski, Halina Barańska s. 81
 7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Pasywacja powierzchni półprzewodników Jacek Szuber s. 88
 8. RECENZJE Krzysztof A. Meissner: Klasyczna teoria pola rec. Jerzy Lukierski s. 89
 9. NOWI PROFESOROWIE Andrzej Czopnik, Wojciech Florkowski, Jerzy Garbarczyk, Ewa Talik, Bolesław Kozankiewicz, Piotr Eugeniusz Marszałek s. 90
 10. KRONIKA Tytuły profesorskie; Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie; Tytuł szlachecki dla twórcy Internetu; Rocznice; : Podróżnik dotarł do granicy?; Nadal cytowani; Awantury o Nobla zakończone; Protest berlińskich akademików; Fizyk w State Department; s. 93
 11. NOWE KSIĄŻKI