Postępy Fizyki 53 (6)

Tom

53

Zeszyt

6

Rok

2002
Postępy Fizyki 53 (6) 2002
Spis treści:
 
  1. Astronomia neutrin słonecznych Marcin M. Wójcik, Marcin Misiaszek, Grzegorz Zuzel s. 261
  2. Dyslokacje jako centra elektrycznie aktywne w półprzewodnikach: pół wieku od odkrycia Tadeusz Figielski s. 277
  3. Liber abaci Maciej Suffczyński s. 284
  4. Leonard Sosnowski: twórca warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników Marian Grynberg s. 287
  5. - Planck '02 Zygmunt Ajduk s. 292
  6. Peter W. Atkins: Chemia fizyczna oraz Peter W. Atkins i inni: Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami rec. Robert Kołos s. 293
  7. Steven Weinberg: Teoria pól kwantowych - Supersymetria rec. Jerzy Lukierski s. 294
  8. Brian Greene: Piękno Wszechświata: Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwania teorii ostatecznej rec. Zbigniew Jaskólski s. 295