Postępy Fizyki 53 (5)

Tom

53

Zeszyt

5

Rok

2002
Postępy Fizyki 53 (5) 2002
Spis treści:
 
  1. Kondensacja Bosego-Einsteina w rozrzedzonym gazie: pierwszych 70 lat i kilka najnowszych doświadczeń tłum. Eric A. Cornell, Carl E. Wieman
  2. Jak przełamać lęk przed fizyką? Wiktor Niedzicki s. 245
  3. Odkrycie promieniotwórczości dwuprotonowej Jan Żylicz s. 249
  4. - Europejskie Źródło Spalacyjne Andrzej Szytuła s. 213
  5. Franco Selleri: Wielkie spory w fizyce kwantowej rec. Wojciech Łużny s. 251
  6. Człowiek i promieniowanie jonizujące, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Z. Hrynkiewicza rec. Zofia Pietrzak-Flis s. 253