Postępy Fizyki 52 (4)

Tom

52

Zeszyt

4

Rok

2001
Postępy Fizyki 52 (4) 2001
Spis treści:
 
 1. Masy neutrin Wojciech Królikowski s. 169
 2. Filozofia przyrody w roku 1000 Jerzy Witczak s. 177
 3. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Adam Sobiczewski s. 184
 4. Witold Giriat 1926 - 2001 Andrzej Mycielski s. 192
 5. Nadchodzi rewolucja w nauczaniu fizyki tłum. David Goodstein
 6. Nadprzewodnictwo - niespodziewane odkrycia Karol Izydor Wysokiński s. 198
 7. - X-TOP 2000 Jerzy Gronkowski s. 207
 8. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, red. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita rec. Aleksandra Kopystyńska, Jerzy Gronkowski s. 209
 9. Jan Gaj: Elektryczność i magnetyzm rec. Stanisław Hałas s. 212
 10. Paweł Kowalczyk: Fizyka cząsteczek. Energie i widma rec. Jarosław Zaremba s. 213
 11. - Nowe wartości stałych fizycznych i nie tylko Andrzej Zięba s. 215