Postępy Fizyki 49 (4)

Tom

49

Zeszyt

4

Rok

1998
Postępy Fizyki 49 (4) 1998
Spis treści:
 
  1. Ultrakrótkie impulsy laserowe Czesław Radzewicz, Piotr Wiewiór, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 181
  2. Droga życiowa Aleksandra Jabłońskiego Stanisław Dembiński, DYDAKTYKA FIZYKI s. 214
  3. Doświadczenie Francka i Hertza: 85 lat później Wacław Świątkowski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 221
  4. - Skaningowa Spektroskopia Próbkująca i Metody Pokrewne Jerzy Raułuszkiewicz s. 226
  5. RECENZJE
  6. Kacper Zalewski: Wykłady z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej rec. Jerzy Kamiński s. 227
  7. PTF: Oddział Gdański Nominacje profesorskie; Odnowienie dyplomu doktorskiego Profesora Bronisława Średniawy, Wystąpienie Bronisława Średniawy; CERN; Nagroda Wolfa 1998; Medale Nielsa Bohra; Anglik prezesem DPG; Fizyk ministrem edukacji i nauki w Indiach; Fizyk dyrektorem laboratorium kryminologicznego FBI; Detektor neutrin słonecznych w Korei Południowej; Co będzie z budową ITER-u; Nowe ośrodki nanotechnologii w Niemczech; Plazma i mamut, Zapotrzebowanie na bioczujniki; Słownik bibliograficzny Poggendorffa; 50-lecie MPG na znaczku; Katalog źródeł historycznych w Internecie; Masaru Ibuka 1908 - 1997; Stulecie urodzin Szilarda KRONIKA, KALENDARZ IMPREZ s. 230