Postępy Fizyki 48 (3)

Tom

48

Zeszyt

3

Rok

1997
Postępy Fizyki 48 (3) 1997
Spis treści:
 
 1. Krzem porowaty: od luminescencji do diody świecącej tłum. R.T. Collins, P.M. Fauchet, M.A. Tischler, RÓŻNE
 2. O układzie SI i symbolach J.M. Massalski s. 227
 3. Dostęp kobiet do nauk ścisłych H. Białkowska s. 235
 4. Fizycy w finansach tłum. J.M. Pimbley, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
 5. Roman Smoluchowski 1910 - 1996 M. Suffczyński s. 257
 6. Stulecie utworzenia Katedry Geofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim U. Woźnicka, ROZMOWY s. 265
 7. Praca musi fascynować Rozmowa z Georgiem Bednorzem NOWOŚCI NAUKOWE s. 271
 8. Czyżby nowa fizyka poza modelem standardowym? J.A. Zakrzewski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 275
 9. - X Konferencja EPS ,,Trends in Physics'' 281 H. Wrembel, I. Strzałkowski, W. Doborzyńska-Głazek
 10. - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie J. Jarzyna, U. Woźnicka s. 284
 11. - XXXIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej J. Kowalski-Glikman s. 287
 12. RECENZJE
 13. M. White, J. Gribbin: Einstein - życie nauką rec. J. Kowalski-Glikman s. 289
 14. L. Lederman, D. Teresi: Boska cząstka. Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie? rec. H. Białkowska, KRONIKA, s. 291