Postępy Fizyki 47 (5)

Tom

47

Zeszyt

5

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (5) 1996
Spis treści:
 
  1. Neutrino: od demona do cząstki F. Reines, tłum. H. Białkowska s. 423
  2. RÓŻNE: Max von Laue w Poznaniu A. B. Więckowski s. 447
  3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Z dziejów Instytutu Badań Jądrowych: Wczesne lata fizyki w IBJ - lata świetności Z. Wilhelmi s. 453
  4. ROZMOWY: Nie tylko o fizyce. Rozmowa z Aleksandrem Łempickim s. 463
  5. NOWOŚCI NAUKOWE: Odkrycie pierwiastka 112 A. Sobiczewski s. 495
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XXXII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej; Przedszkole Fizyki Teoretycznej; VI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Matematyczno-Przyrodniczych; Letnia szkoła fotosyntezy Z. Petru; B. Szczerbińska; K. Ernst; I. Hanyż s. 501
  7. RECENZJE: R. Penrose: Nowy umysł cesarza - O komputerach, umyśle i prawach fizyki; M. Kaku: Hiperprzestrzeń. Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar; S. M. Ulam: przygody matematyka rec. Ł. A. Turski; J. Kowalski-Glikman; Z. Białynicka-Birula s. 505
  8. LISTY DO REDAKCJI: Fizyka w USB J. Sułocki, J. E. Dmochowski, A. Hrynkiewicz s. 513
  9. KRONIKA s. 515